כותרת חדשות ראשונה

Answer the question

כותרת חדשות שניה

Answer the question

כותרת חדשות שלישית

ישיבתנו חרטה על דגלה לתת לכל תלמיד את מירב האפשרויות והמענים לצמוח ולהתעלות ביראת שמים , מידות טובות ובמגוון הלימודים ,כמורשת ישראל סבא ובהתאם לאישיותו וייחודיותו של כל אחד ואחד.
כדי להגשים זאת , ניתן בישיבתנו דגש מיוחד על חווית לימוד התורה ומתן כלים לימודיים לכל תלמיד כך שיגדל ויתפתח כבעל יכולת ללמוד ולנתח עצמאית את מכמני התנ"ך והתלמוד, לצד לימודי המקצועות הכלליים ברמה גבוהה  וכן בהשקעה רבה בתחומים הרגשיים והחברתיים במטרה לגבש את התלמידים ולהכשירם לחיי חברה מתוך ערכים של אהבת הזולת, הקרבה הדדית ומסירות.
ייתן ה' ונראה ברכה בעמלנו ותתקיים בנו התפילה המוכרת : " וזכני לגדל בנם ובני בנים , חכמים

כותרת חדשות רביעית

Answer the question

כותרת חדשות חמישית

Answer the question